Nguyên vật liệu may khẩu trang an toàn tránh Covid-19 sẽ được Helen Sewing tổng hợp từ các nhà bán hàng chất lượng trong nhóm Helen để các bạn có thể yên tâm đặt và may những chiếc khẩu trang an toàn cho cả gia đình.

Xin phép được lấy hình ảnh của các bạn trong nhóm 🙂

Mình tạm thời liệt kê danh sách theo thứ tự ngẫu nhiên. Danh sách có thể cập nhật theo đánh giá hài lòng của các bạn trong nhóm:

1.Tích Chu: Set may Khẩu trang vải 100k

Linkshopee:

https://helensew.vn/Set-may-khau-trang-Tich%20Chu

https://helensew.vn/vailuoimaykhautrang

https://helensew.vn/bong-may-khau-trang
2. Thanh Hong Do Thi: Các loại vải đều có kiểm định, các bạn liên hệ trực tiếp nick FB của bạn Hồng nhé. Khi nào Hồng có link shopee mình sẽ cập nhật sau. ( Nick FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100008500561868)

3. Vũ Thái: Set Khẩu trang vải

Link Shopee:https://helensew.vn/phụ-kiện-may-khẩu-trang-Vũ%20Thái 

4. Thúy Trần Thị: Set may Khẩu trang vải 100k

https://helensew.vn/Set-may-khẩu-trang-Thuy-Tran-Thi

5. Nguyen Dan: set vải không dệt nhiều màu 125k:

https://helensew.vn/vải-không-dệt-Nguyen-Dan

Facebook Comments